TFFHGD Eskişehir Genel Kurul İlanı

TÜRKİYE FAAL FUTBOL HAKEMLERİ VE GÖZLEMCİLERİ DERNEĞİ

ESKİŞEHİR ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN

GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin Olağan Genel kurul toplantısı 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 19:00 ‘da Dernek lokal binasında yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

TFFHGD Eskişehir Şube Başkanlığı

TFFHGD ESKİŞEHİR ŞUBESİ 12. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Açılış ve Yoklama.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

Divan Heyetinin Teşkili ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve en az 2 Katip Üye Seçimi yapılacaktır).

2015 – 2018 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu Mali ve İdari Faaliyet Raporunun Okunması.

Denetleme Kurulu Raporunun Okunması.

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Müzakeresi

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporlarının Ayrı Ayrı İbra Edilmesi.

2018 – 2021 Faaliyet Dönemi Tahmini Bütçesinin Okunması, Müzakeresi ve Fasıllar Arası Aktarma Yetkisinin Yönetim Kurulu’na Verilmesi ve Oya Sunulması.

Derneğin Zorunlu Giderlerinin Karşılanabilmesi İçin Hakem ve Gözlemcilerin Bütün Müsabaka Tazminatlarından Yapılacak Yüzdelik Kesintilerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na Kesintilerin Yapılabilmesi / Toplanabilmesi İçin Yetki Verilmesi.

Dernekte İstihdam Edilecek Personele Verilecek Aylık Ücretlerin Tespiti, Ücret Artışlarının ve Diğer Ödentilerin Belirlenmesi, Gerektiğinde İhtiyaç Durumuna Göre İlave Personel Alınması Hususlarındaki Karar Yetkisinin Şube Yönetim Kurulu’na Devredilmesi.

Derneğimiz adına taşınmaz mal edinilmesi mevcut taşınmazların satılması kiraya verilmesi ve taşınmaz üzerinde her türlü tadilat ve yenileme yapılması ve bunun gibi hususların gerçekleştirilmesi konularında karar yetkisinin şube yönetim kuruluna devredilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Şube Başkanı, Yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyeleri ve Genel Merkez Asil/Yedek Delegeleri Seçimleri.

Dilek ve Temenniler.

Kapanış.