2018-2019 TFFHGD VİZE GENELGE

 Hakem, Gözlemci ve Mentör Vize Ücretleri ve Üye Aidatları

 

 

A)   HAKEM ve GÖZLEMCİ VİZE ÜCRETLERİ

 

1.            Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 18 Nisan 2018 / 82 nolu kararınca 2018-2019 Futbol Sezonunda görev alacak derneğimiz üyesi Hakem, Gözlemci ve Mentörlerin Vize bedellerini aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

                                                                            TFF PAYI (A)     TFFHGD PAYI (B)

Süper Lig Hakemi                                                     544,50 TL       544,50 TL

Süper Lig Yardımcı Hakemi                                      302,50 TL     302,50 TL

A Klasman Hakemi                                                   423,50 TL      423,50 TL

A Klasman Yardımcı Hakemi                                  242,00 TL       224,00 TL

B Klasman Hakemi                                                   157,00 TL      157,00 TL

B Klasman Yardımcı Hakemi                                     90,00 TL        90,00 TL

C Klasman Hakemi                                                   121,00 TL      121,00 TL

C Klasman Yardımcı Hakemi                                     70,00 TL        70,00 TL

Bölgesel Hakem                                                          50,00 TL        50,00 TL

Bölgesel Yardımcı Hakem                                          35,00 TL        35,00 TL

İl Hakemi                                                                       30,00 TL        30,00 TL

Üst Klasman Gözlemci/Mentör                                 211,50 TL     211,50 TL

Kasman Gözlemci/Mentör                                          72,50 TL        72,50 TL

Bölgesel Gözlemci/Mentör                                          24,00 TL        24,00 TL

İl Gözlemcisi/Mentör                                                   18,00 TL         18,00 TL

 

(Derneğimize üye olan Hakem, Gözlemci ve Mentörlerin belirlenen payları (A+B) Türkiye Futbol Federasyonu’na ve TFFHGD Genel Merkezi’ne ayrı ayrı ödeyeceklerdir.)

2.            Derneğimizin 16 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen 12.Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereğince, derneğimize üye olacak ve halen derneğimiz üyesi olan Hakem, Gözlemci ve Mentörlerin  ödeyecekleri Üye Aidatı ve Giriş Aidatı Bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

2018-2021 YILLARI       Üye Giriş Bedeli                :   80,00.-TL  /Genel Merkez Payı      : 40,00.-TL

2018-2021 YILLARI       Üye Yıllık Aidat Bedeli       : 100,00.-TL  /Genel Merkez Payı      :50,00.-TL

2018-2021 YILLARI       Kimlik Kart Bedeli              :     5,00.-TL /Genel Merkez Payı      :   5,00.-TL

 

B) ÜYE AİDATLARININ VE VİZE ÜCRETLERİNİN YATIRILMASI VE LİSTELEME UYGULAMALARI

1)            2018-2019 sezonu TFFHGD Vize payları ve 2018 yılı Yıllık Üye Aidatları Şube Başkanlıklarımızca aşağıda belirtilen banka hesap numarasına en geç 01.06.2018 Cuma günü  akşamı mesai bitimine kadar toplu olarak yatırılacaktır.

2)            Derneğimize ödenecek TFFHGD PAYI (B) Vize bedelleri şubelerimiz tarafından toplanacak ve gönderilecektir. Üyelerimiz tarafından tek başına vize ücretleri Derneğimiz Genel Merkezine gönderilmeyecektir.  Ancak şubelerimizin bulunmadığı illerde (Ağrı, Tunceli) üyelerimiz vize ücretlerini gösterilen banka hesabına yatırarak dekont örneğini (Ad, Soyad, üye no ve kayıtlı olduğu ilini belirterek) doğrudan Genel Merkeze göndereceklerdir.

3)            2018-2019 Sezonu Hakem, Gözlemci ve Mentör Vize ücretleri, üyelerimizin 2018-2019 sezonunda bulundukları klasmanlar dikkate alınarak yatırılacaktır. Klasmanların belirlenmesinden sonra, klasmanlarında değişiklik olan Hakem, Gözlemci ve Mentörlere herhangi bir ek ücret yatırma veya ücret iadesi işlemi uygulanmayacaktır. Mükerrer, eksik ve/veya fazla olarak yatırılan ücretlerin iadesi yapılmayacak olup, söz konusu ücretler Genel Merkez hesabına bağış olarak aktarılarak gelir kayıt edilecektir. 

4)            Şube Başkanlıklarımız, Vizesini yeniletmek üzere müracaat eden üyenin işlemlerini, derneğe ait tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla yapacaktır. Aksi durumda ilgili üyenin/üyelerin vize işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. Bu maddede açıklanan hususlara aykırı hareket eden Şube Yetkilileri hakkında, Tüzüğümüzün ilgili maddeleri hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.

5)            2018-2019 sezonu TFFHGD Vize Payı’nı ve 2018 yılı Yıllık Üye Aidatı Bedelini süresi içinde yatırmayanlara 2018-2019 Futbol Sezonu için TFFHGD VİZE’si verilmeyecektir. Ayrıca; Şube Başkanlıklarımızca tanzim edilerek Genel Başkanlığımıza gönderilen İCMAL LİSTE/LİSTELER, Genel Başkanlığımızca kontrolleri yapıldıktan sonra ivedilikle Merkez Hakem Kurulu’na gönderilecektir. Bu listelerde ismi bulunmayan TFFHGD üyelerine Merkez Hakem Kurulu ile varılan mutabakat neticesinde  2018-2019 Futbol Sezonu için VİZE verilmeyeceğinden görev almaları mümkün olmayacaktır.

Kenan YARAR

TFFHGD Genel Sekreteri