TFFHGD Eskişehir Genel Kurul İlanı

TFFHGD Eskişehir Genel Kurul İlanı

Eskişehir Faal Futbol Hakemleri Eskişehir Derneğinin Olağan Genel Kurulu, aşağıda sunulan gündem ile ilk toplantısını 10.01.2024 Çarşamba Günü Saat Saat 19'da TFFHGD Eskişehir Dernek Binasında icra edilecektir.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul ikinci toplantısını 17.01.2024 Çarşamba Günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.

BU DUYURU TEBLİGAT NİTELİĞİNDEDİR.


GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama,

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Divan Heyetinin Teşkili (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve en az 2 Katip üye seçimi yapılacaktır),

4- 2021-2024 Faaliyet Dönemi Yönetim Kurulu Mali ve İdari Faaliyet Raporunun okunması,

5- 2021-2024 Faaliyet Dönemi Denetleme kurulu raporunun okunması,

6- Yönetim Kurulu e Denetleme Kurulu raporlarının müzakeresi, oya sunulması,

7- 2024-2027 faaliyet dönemi tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve fasıllar arası aktarma yetkilerinin Yönetim Kuruluna verilmesi ve oya sunulması,

8- Derneğin zorunlu giderlerinin karşılanabilmesi için Hakem, Gözlemci ve Mentörlerinin bütün müsabaka tazminatından yapılacak yüzdelik kesinti miktarının belirlenmesi ve yönetim kuruluna kesintilerin yapılabilmesi (Toplayabilmesi) için yetki verilmesi,

9- Şube Başkanı, Yönetim Kurulu Asil/Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil/Yedek Üyeleri ve Genel Merkez Asil/Yedek Delegeleri Seçimleri.

10- Dilek ve temenniler,

11- Kapanış. 


TFFHGD Eskişehir Yönetim Kurulu