12.Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

12.Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında gerekli bilgiler TFFHGD Genel Merkezi tarafından ekte bulunan dosyada açıklanmıştır. Bilgilerinize sunarız.

TFFHGD Eskişehir Yönetim Kurulu

12.Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında